Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletnih straneh Mafike.si, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer morajo biti ohranjena vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se je ne sme prepisovati, razmnoževati ali kakor koli drugače razširjati.

Trudili se bomo za točno in ažurno vsebino na spletnih straneh. Pridružujemo si pravico do sprememb vsebine kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletne strani, na katere kažejo povezave s spletne strani Mafike.si, niso pod našim nadzorom.

Niti Mafike niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Mafike, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do strani, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Mafike, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.